Neuromotorische revalidatie

Wat houdt neuromotorische revalidatie in?
Neuromotorische revalidatie is het behandelen van aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen door middel van oefentherapie. Tijdens deze therapie wordt een zo optimaal mogelijk herstel van de aangedane motorische en sensorische functies beoogd.

De symptomen veroorzaakt door neurologische aandoeningen kunnen zeer verscheiden zijn en van persoon tot
persoon verschillen. De gevoeligheid kan bijvoorbeeld verstoord zijn, de coördinatie tussen de verschillende ledematen kan mank lopen, het evenwicht kan verstoord zijn, er kan spasticiteit of verlamming optreden…